VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Met Brocant Label

Artikel 1 Algemeen:
1.1. De algemene voorwaarden worden gehanteerd door Met Brocant Label, Drielse Rijndijk 65, 6665 LR te Driel. 1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen door de verkoper.1.3. Kopie van de factuur/orderbevestiging tussen verkoper en koper gelden als bewijs van overeenkomst. Bij enig geschil, van welke aard dan ook, zal de kopie van de factuur/orderbevestiging van de verkoper als enig juiste tussen patijen aangemerkt worden.

Artikel 2 Annuleringen:
2.1 U bent vanaf het moment van aankoop gehouden aan de algemene voorwaarden van Met Brocant Label. Uw bestelling van nieuw te bestellen meubels wordt na ontvangst van de betaling/aanbetaling direct bij onze toeleveranciers geplaatst en het gehele productieproces wordt meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna wordt beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke bestelling. 2.2 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het aankoopbedrag, en er zal geen restitutie plaats vinden van de aanbetaling. 2.3 Het percentage bedraagt 50% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.

Ondanks een bijzonder breed en uitgekiend assortiment op voorraad, zijn er veel mogelijke producten die wij kunnen bestellen. In onze branche verrichten we dan ook vaak maatwerk voor u. Zoals meubelen in een gewenste stof, een kast in een bepaalde kleur, maar ook een artikel waar een groter aantal van besteld wordt. Deze speciale bestellingen zijn dan ook maatwerk. Dit soort artikelen kunnen niet retour. Wij voorzien met het bestellen van deze producten in een specifieke behoefte van u, en doen dit bijzonder graag. Deze producten kunnen wij ook niet retour zenden aan de leverancier en/of producent. Omdat deze producten dus een bepaald risico met zich meebrengen, kan het zijn dat er een aanbetaling voor dit product wordt gevraagd. Naast de overige standaard regels voor ruilen & retourneren, kan een speciale bestelling dus nooit retour. Wij zullen u hierover wel altijd informeren voordat we bestellen.

Artikel 3 (Af)levering:
3.1 De door ons vermelde leveringstermijn van nieuw te leveren meubelen is indicatief en geldt niet als bindend. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de aankoop overeenkomst. 3.2 Indien het door u bestelde meubel niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant: a. De verpakking (indien aanwezig) verwijdert, waarbij alle eventuele daaruit voortvloeiende schade voor risico van de klant is. b. Een nieuw tijdstip van aflevering afgesproken, voor zover met behulp van takel/verhuislift aflevering wel kan plaatsvinden, in welk geval de huur van hiervoor genoemde hulpmiddelen voor rekening van de klant komen. 3.3 Het niet kunnen leveren en/of plaatsen van de bestelde meubelen geeft geen recht op annuleren van de order tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 3.4 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden doorberekend aan de klant. 3.5 De koper is verplicht het meubel bij koop dan wel bij aflevering te controleren op van buitenaf duidelijk waarneembare fouten en gebreken. De koper dient, mocht er sprake zijn van hiervoor bedoelde fouten en gebreken, op de koopbon een aantekening te laten maken. Indien er geen aantekening op de koopbon is opgenomen, wordt het meubel geacht in goede staat door de verkoper te zijn geleverd. 3.6. Na betaling is het meubel/artikel eigendom van de koper en draagt Met Brocant Label geen verantwoording meer voor het vervoeren ervan. 3.7 Stoelen, banken en hockers die niet gelijktijdig zijn besteld kunnen bij een latere bestelling kleurverschillen in de stof vertonen. Dit omdat het niet gegarandeerd uit dezelfde stofrol geproduceerd kan zijn. Hiervoor is Met Brocant Label niet verantwoordelijk en geeft geen recht op retour.

Artikel 4 Gerestylde meubelen, lampen en overige artikelen:
De gerestylde meubels zijn vaak oude meubels. Daardoor hebben ze juist die brocante uitstraling. Ze zijn professioneel en met veel aandacht gerestyled met kwalitatief zeer goede materialen. Echter is Met Brocant Label niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout ( ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de afwerklaag). De brocante artikelen zijn vaak gebruikt en al heel wat jaartjes oud. Daardoor kunnen er gebruikerssporen aanwezig zijn wat het doorleefde karakter geeft. De normale gebruikerssporen horen daarbij, indien er echte beschadigingen zijn wordt dit vermeld op de site. Je kunt altijd contact opnemen voor meer informatie omtrent een artikel. Met Brocant Label geeft geen garantie op de aankopen op brocante meubelen, lampen en spiegels. Het artikel kan niet geruild of geretourneerd worden. Wil je brocante artikelen eerst komen bekijken alvorens tot aankoop over te gaan, dan ben je op afspraak uiteraard van harte welkom. Voordat iets Met Brocant Label verlaat wordt het zorgvuldig nagekeken. Verlichting wordt extra getest en Met Brocant Label is niet aansprakelijk voor een defect aan de lamp door een verkeerde aansluiting of gebruik van niet geschikte gloei- en spaarlampen.

Artikel 4 Retouren/Beschadigingen:
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht het geleverde artikel binnen een periode van 14 werkdagen aan te melden voor retour (Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd) + 14 dagen om het product terug te sturen. De tweede 14 dagen gaan in na uw melding van de retour. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient u Met Brocant Label hiervan bij voorkeur via email info@metbrocantlabel.nl of via het Modelformulier Herroeping op de hoogte te stellen. U dient hierbij uw volledige naam, adresgegevens en ordernummer te vermelden. Het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Met Brocant Label heeft gedaan. Indien het artikel in goede staat is ontvangen door Met Brocant Label, stort Met Brocant Label het aankoopbedrag+verzendkosten binnen 14 dagen terug op uw rekening. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Met Brocant Label heeft teruggezonden, is de koop een feit. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Met Brocant Label behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd. Met Brocant Label behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Europees ODR platform.
Uitzondering hierop zijn de speciaal voor u bestelde artikelen, deze worden niet retour genomen. Ondanks een bijzonder breed en uitgekiend assortiment op voorraad, zijn er veel mogelijke producten die wij kunnen bestellen. In onze branche verrichten we dan ook vaak maatwerk voor u. Zoals meubelen in een gewenste stof, tafel in een te bestellen maat, een kast in een bepaalde kleur, maar ook een artikel waar een groter aantal van besteld wordt. Ook krijtverf wordt speciaal voor u gemengd en kan derhalve niet retour. Deze speciale bestellingen zijn dan ook maatwerk. Wij voorzien met het bestellen van deze producten in een specifieke behoefte van u, en doen dit bijzonder graag. Deze producten kunnen wij ook niet retour zenden aan de leverancier en/of producent. Omdat deze producten dus een bepaald risico met zich meebrengen, kan het zijn dat er een aanbetaling voor dit product wordt gevraagd. Naast de overige standaard regels voor ruilen & retourneren, kan een speciale bestelling/maatwerk dus nooit retour.
Bij bestellingen boven de € 50,00 (met uitzondering van meubelen e.d.) zijn de verzendkosten gratis. Bij het retourneren van een gedeelte van de bestelling waardoor de aankoopwaarde onder de € 50,00 komt zullen de verzendkosten voor het betreffende te behouden artikel(en) in mindering worden gebracht met het terug te storten bedrag.

Beschadigingen: U heeft als consument zelf de plicht het artikel na ontvangst te controleren op beschadigingen. Beschadigingen dienen binnen 3 dagen na ontvangst van uw artikel gemeld te zijn per email (info@metbrocantlabel.nl). Later gemelde beschadigingen worden niet meer in behandeling genomen. Van de beschadiging dienen duidelijk foto`s van het artikel en van de verpakking aangeleverd te worden via mail of via Whatsapp. Zonder foto`s en duidelijke omschrijving kunnen wij de melding niet in behandeling nemen.

Artikel 6 Betaling:
De artikelen blijven eigendom van Met Brocant Label totdat de volledige betaling is ontvangen. Nadat de bestelling via de mail is ontvangen, ontvang je een mail met daarin de bevestiging van je bestelling. De volledige betaling ( bij verzenden) of de aanbetaling ( bij ophalen) dient binnen 7 dagen te zijn ontvangen. In deze periode wordt het artikel voor je gereserveerd. Indien de betaling niet is geschied wordt het artikel weer in de verkoop gezet. Indien de verkoop niet doorgaat, wordt er 20 % of een maximum van € 50,= van de prijs in rekening gebracht voor de gemaakte opslag, verpakkings- en administratiekosten.

Bij ophalen in Driel na afspraak, kan er contant afgerekend worden of door vooraf de betaling te hebben gedaan.
Bij verzenden wordt er vooraf betaald.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud:
Alle goederen blijven eigendom van Met Brocant Label tot dat deze geheel zijn voldaan.

Door het gebruik van de internetsite van Met Brocant Label en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2022 Met Brocant Label | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel